maskylogo DS Vicena
Přehlídka amatérských divadelních souborů

ORLICKÁ THÁLIE

o cenu Hynka Viceny

Vyhlašovatelem je
KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí
ve spolupráci s divadelním souborem VICENA Ústí nad Orlicí
pod záštitou Města Ústí nad Orlicí

Cílem přehlídky je vytvořit amatérským divadelním souborům další prostor prezentovat výsledky své práce. Je určena především souborům východočeského regionu, ale přihlásit se mohou soubory i z ostatních míst České republiky.

Termín – přehlídka se koná v období od září do června následujícího roku a kopíruje časově divadelní předplatné, pro jehož diváky je také přehlídka určena jako prémie.

Podmínky – přihlášené představení musí shlédnout komise ustavená pořadatelem přehlídky. Ta musí doporučit jeho zařazení. Je možno zaslat videozáznam nebo termín, kdy a kde je možno představení navštívit.

Hodnocení čtyř představení zařazených do přehlídky určují diváci jednoduchým způsobem. Po skončení představení vhodí hlasovací kuličku do jednoho ze tří válců s označením velmi dobré – dobré – nelíbilo.

Komise pořadatele protokolárně sečte přidělené kuličky - hlasy a oboduje:
velmi dobré: jeden hlas – jeden bod
dobré: jeden hlas – tři body
nelíbilo: jeden hlas – pět bodů

Všechny body se nakonec sečtou a podělí celkovým počtem hlasujících diváků.
Divadelní představení s nejnižším hodnocením se stává vítězem hlasování diváků a získává „Cenu Hynka Viceny“.
Všechny soubory získají „Účastnický diplom“.

Vyhodnocení uplynulého ročníku se koná před zahájením prvního divadelního představení dalšího ročníku Orlické Thálie. Zúčastněné soubory jsou povinny na toto vyhodnocení vyslat nejméně dva zástupce.

Přihlášky lze zasílat na adresu: Klubcentrum, Lochmanova 1400, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel. i fax: 465 521 047, e-mail: info@klubcentrum.cz nebo stepansky@interierart.cz

Cena Hynka Viceny

9. ročník Orlické Thálie 2017

29. března 2017

Olga Šubrtová, Martin Glaser - Muž sedmi sester
DS J. K. Tyl, Lomnice nad Popelkou

18. května 2017

Jiří Hubač - Stará dobrá kapela
DS NA TAHU, Červený Kostelec

© 2009 Drdik, DS Vicena