maskylogo DS Vicena
Přehlídka amatérských divadelních souborů

ORLICKÁ THÁLIE

o cenu Hynka Viceny

Vyhlašovatelem je
KLUBCENTRUM v Ústí nad Orlicí
ve spolupráci s Divadelním spolkem VICENA
pod záštitou Města Ústí nad Orlicí

Cílem přehlídky je vytvořit amatérským divadelním souborům další prostor prezentovat výsledky své práce. Je určena především souborům východočeského regionu, ale přihlásit se mohou soubory i z ostatních míst České republiky.

Termín – přehlídka se koná v jednom kalendářním roce a pro diváky divadelního předplatného je určena jako prémie.

Podmínky – přihlášené představení musí shlédnout komise ustavená pořadatelem přehlídky. Ta musí doporučit jeho zařazení. Je možno zaslat videozáznam nebo termín, kdy a kde je možno představení navštívit.

Hodnocení čtyř představení zařazených do přehlídky určují diváci jednoduchým způsobem. Po skončení představení vhodí hlasovací kuličku do jednoho ze tří válců s označením velmi dobré – dobré – nelíbilo.

Komise pořadatele protokolárně sečte přidělené kuličky - hlasy a oboduje:
velmi dobré: jeden hlas – jeden bod
dobré: jeden hlas – tři body
nelíbilo: jeden hlas – pět bodů

Všechny body se nakonec sečtou a podělí celkovým počtem hlasujících diváků.
Divadelní představení s nejnižším hodnocením se stává vítězem hlasování diváků a získává „Cenu Hynka Viceny“.
Všechny soubory získají „Účastnický diplom“.

Vyhodnocení uplynulého ročníku se koná před zahájením prvního divadelního představení dalšího ročníku Orlické Thálie. Zúčastněné soubory jsou povinny na toto vyhodnocení vyslat nejméně dva zástupce.

Přihlášky lze zasílat na adresu: Klubcentrum, Lochmanova 1400, 562 01 Ústí nad Orlicí, tel. i fax: 465 521 047, e-mail: info@klubcentrum.cz nebo stepansky@interierart.cz

Cena Hynka Viceny
copyright © 2009-2019 Drdik, DS Vicena